Vad är räntelagen och hur påverkar den dina lån?

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Låna pengarna arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Som privatperson är det viktigt att förstå räntelagen och dess regler för att kunna fatta välgrundade beslut när det gäller lån. Räntelagen reglerar bland annat hur ränta får beräknas och vilka krav som ställs på långivare. Genom att ha kunskap om räntelagen kan du som kund skydda din ekonomi och säkerställa att du får bästa möjliga villkor för ditt lån.

Regler och bestämmelser i räntelagen

Räntelagen innehåller bestämmelser som reglerar hur ränta får beräknas och vilka krav som ställs på långivare. Det finns även regler kring vilken information som måste lämnas till låntagare och hur ränta och andra kostnader ska redovisas. Genom att känna till dessa regler kan du som kund vara säker på att du behandlas rättvist och att du får korrekt information om ditt lån.

Hur påverkar räntelagen din ekonomi och lån?

Räntelagen påverkar din ekonomi genom att reglera hur ränta får beräknas och vilka kostnader som får tas ut i samband med ett lån. Genom att förstå räntelagen kan du som kund se till att du inte betalar för höga räntekostnader och att du får tydlig information om kostnaderna för ditt lån. Det kan även hjälpa dig att jämföra olika låneerbjudanden och hitta det lån med lägst ränta.

Räntelagens historia i Sverige

Räntelagen i Sverige har en lång historia och har genomgått flera ändringar över åren för att anpassa sig till förändrade ekonomiska förhållanden och konsumentskyddsbehov. Den nuvarande räntelagen trädde i kraft 1975 och har sedan dess reviderats flera gånger för att säkerställa att den är relevant och effektiv.

Huvudbestämmelser i räntelagen

  1. Räntebegränsningar: En av de viktigaste bestämmelserna i räntelagen är begränsningen av räntor på lån och krediter. Enligt lag får räntan inte vara oskäligt hög och det finns särskilda gränser för olika typer av lån och kreditavtal. Denna bestämmelse syftar till att skydda konsumenter från överdrivna räntekostnader och att främja en sund och ansvarsfull kreditgivning.
  2. Krav på transparens: Räntelagen ställer också krav på tydlig och lättförståelig information om räntor och lånevillkor. Långivare är skyldiga att informera låntagare om den totala kostnaden för lånet, effektiv ränta och andra relevanta avgifter och villkor. Detta syftar till att ge konsumenterna möjlighet att fatta välgrundade beslut och undvika obehagliga överraskningar.
  3. Skydd för konsumenter: En annan viktig del av räntelagen är dess fokus på att skydda konsumenter från otillbörlig påverkan och oskäliga avtalsvillkor. Lagen innehåller bestämmelser som förbjuder vilseledande marknadsföring, otydliga avtalsvillkor och andra metoder som kan skada konsumenternas intressen. Dessutom ger lagen konsumenter rätt att ångra sina kreditavtal inom en viss tidsram och under vissa förutsättningar.

Dröjsmålsränta i räntelagen

Dröjsmålsräntan enligt räntelagen kan vara avgörande när det gäller försenade betalningar eller obetalda skulder. Om ett avtal inte specificerar någon dröjsmålsränta, tillämpas en standardregel som säger att denna ränta kan tas ut 30 dagar efter att en betalningsfordran har mottagits av personen som är skyldig att betala. Detta kan inträffa vid olika situationer, till exempel vid fakturaköp eller när ett lån ska återbetalas.

Om en skuld förfaller på en lördag, söndag, helgdag eller storhelg, skjuts förfallodagen upp till nästkommande helgfria vardag.

Enligt räntelagen är den vanliga dröjsmålsräntan 8 % plus den aktuella referensräntan. Referensräntan justeras två gånger per år och baseras på reporäntan, vilken sätts av Riksbanken.

För vissa situationer, som till exempel skadeståndskrav, är den fastställda dröjsmålsräntan lägre och ligger på 2 % plus den aktuella referensräntan.

Det är möjligt att avtala bort dröjsmålsräntan, vilket innebär att både räntesatsen och när räntan ska börja gälla kan variera avsevärt mellan olika avtal. Det är inte ovanligt att högkostnadskrediter, såsom SMS-lån, har en dröjsmålsränta som är över 30 %.

Tillämpning av räntelagen

För att säkerställa efterlevnaden av räntelagen har Sverige ett välutvecklat system för tillsyn och reglering av finanssektorn. Finansinspektionen (FI) är den myndighet som ansvarar för att övervaka och reglera finansiella företag och säkerställa att de följer lagar och föreskrifter, inklusive räntelagen. FI har befogenhet att utfärda böter och andra påföljder för företag som bryter mot lagstiftningen.

Framtiden för räntelagen

Även om räntelagen har varit framgångsrik med att skydda konsumenterna och främja en sund kreditmarknad, står den inför nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter i en alltmer digitaliserad och globaliserad ekonomi. Med framväxten av nya teknologier och finansiella innovationer blir det viktigt att uppdatera lagstiftningen för att adressera nya risker och utmaningar, samtidigt som man bevarar konsumenternas rättigheter och intressen.

Eventuella ändringar i räntelagen: Vad du behöver veta

Räntelagen kan komma att ändras över tid, vilket kan påverka villkoren för ditt lån. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i räntelagen och hur de kan påverka din ekonomi. Genom att vara medveten om eventuella ändringar kan du som kund anpassa ditt lån efter de nya reglerna och säkerställa att du fortfarande får bästa möjliga villkor.

Genom att förstå räntelagen och dess regler kan du som kund hos Låna Pengarna skydda din ekonomi och säkerställa att du får bästa möjliga villkor för ditt lån. Om du har frågor kring räntelagen eller behöver juridisk rådgivning är våra rådgivare alltid tillgängliga för att hjälpa dig genom processen.

Vanliga frågor om räntelagen

Vilka typer av lån omfattas av räntelagen?

Räntelagen tillämpas på alla typer av lån och krediter, inklusive privatlån som förmedlas av Låna Pengarna. Det innebär att oavsett vilken typ av lån du tar, så skyddas du av räntelagen från orimliga räntekostnader och får en rättvis behandling av dina låneavtal.

Kan räntelagen komma att ändras i framtiden?

Ja, räntelagen kan komma att ändras över tid för att anpassas till förändringar i samhället och ekonomin. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i räntelagen för att kunna anpassa sin ekonomi och lånebehov därefter.

Några av långivarna vi jämför

Ikano bank logga
Ica banken logga
resurs bank logga
Bank Norwegian logga
Medmera bank logga
Wasa kredit logga
Visa fler

© Låna Pengarna 2023 – En tjänst från Sambla Group AB

Ändra ditt samtycke till cookies