Privatekonomi från A till Ö:

Lexikon

Har du stött på någon krånglig term privatekonomi? I vårt lexikon förklarar vi de viktigaste orden att ha koll på!

A

Aktier

Andelar i ett företag som representerar ägande och kan ge avkastning i form av utdelning och värdeökning.

Amortering

Amortering är processen att regelbundet betala av en del av det totala lånebeloppet, inklusive både ränta och kapital, under en bestämd tidsperiod.

Avkastning

Den totala inkomsten eller vinsten som genereras från en investering eller tillgång över en viss tidsperiod.

B

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notering som registreras hos ett kreditupplysningsföretag, vanligtvis UC, när en person inte har skött en betalning i tid.

Bruttolön

Bruttolön innebär den totala summan av pengar som en anställd tjänar före avdrag för skatter och andra avdrag som kan göras av arbetsgivaren.

Budget

En budget är en plan för hur du ska fördela dina ekonomiska resurser över en viss tidsperiod.

Buffert

Pengar som är avsatta för oväntade utgifter eller nödsituationer för att undvika ekonomisk kris.

E

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån, inklusive både ränta och eventuella avgifter. Det är ett viktigt mått för att förstå den verkliga kostnaden för att låna pengar.

G

Grundavdrag

En fast summa som dras av från en persons skattepliktiga inkomst innan skatten beräknas, vilket minskar den totala skatten.

H

Hypotekslån

Ett lån som används för att finansiera köp av fastigheter, där fastigheten fungerar som säkerhet för lånet.

I

Inflation

En generell ökning av prisnivån på varor och tjänster över en viss tidsperiod, vilket minskar köpkraften för pengar.

Inkomst

Pengar som du tjänar genom att arbeta, investera eller på annat sätt, vilket bidrar till din ekonomiska kapacitet.

K

Kreditkort

Ett betalningsmedel som tillåter användare att låna pengar för köp och betala tillbaka dem senare, vanligtvis med ränta.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en bedömning av en persons eller företags förmåga att betala tillbaka lån och andra skulder. Det är ett viktigt mått för långivare och banker när de överväger att bevilja lån.

Kronofogden

Kronofogden är en myndighet i Sverige som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar. De kan även hjälpa till med att försöka lösa tvister och utmäta egendom om en skuld inte betalas.

L

Lån

Att låna pengar från en institution eller individ med avsikt att betala tillbaka det, vanligtvis med ränta.

M

Medlåntagare

Att vara medlåntagare innebär att man går in som medansvarig för att betala tillbaka ett lån tillsammans med låntagaren. Om du söker ett lån med en medlåntagare med bättre kreditvärdighet än dig kan det innebära att du får bättre villkor på ditt lån.

P

Pengar

Pengar är en viktig del av ekonomin och har en central roll i samhället. Det är ett medium för utbyte och används för att köpa varor och tjänster, samt för att spara och investera.

R

Ränta

Vid lån innebär ränta den procentandel som du betalar extra vid återbetalning av lånet – alltså själva kostnaden för lånet. En låg ränta innebär låg kostnad och tvärtom.

Räntelagen

Som privatperson är det viktigt att förstå räntelagen och dess regler för att kunna fatta välgrundade beslut när det gäller lån. Räntelagen reglerar bland annat hur ränta får beräknas och vilka krav som ställs på långivare.

S

Skatt

Obligatoriska betalningar till staten baserat på inkomst, egendom och andra faktorer för att finansiera offentliga utgifter och tjänster.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett juridiskt dokument som används för att bekräfta en skuld och dess villkor. Det kan användas för att formalisera en skuld mellan privatpersoner eller mellan en privatperson och en organisation.

U

UC-score

Ett av de centrala verktygen som används för att bedöma kreditvärdighet är UC-score, vilket är en beteckning som tillhandahålls av Upplysningscentralen (UC) i Sverige.

V

Värdepapper

Finansiella instrument som representerar ägarskap eller skuld, såsom aktier, obligationer och optioner.