Användaravtal för Låna pengarna

2021.09.14

1. Inledande information

Låna Pengarna är ett varumärke som ägs av Sambla Group AB, org.nr 556974-8378. När du använder en tjänst som tillhandahålls under varumärket Låna Pengarna (på webbplatsen www.lana-pengarna.se, via telefon eller på annat sätt), så är det Sambla Group AB du blir kund hos. När vi skriver Låna Pengarna nedan menas Sambla Group AB.

Sambla Group AB är ett bostadskreditinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bostadskreditförmedling (vilket innefattar konsumentkreditförmedling) och försäkringsförmedling (”Tjänsterna”). Samtliga tillstånd som Sambla Group AB erhållit från Finansinspektionen, finns upptagna och kan kontrolleras, i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se). Det betyder att vi kan förmedla lån och försäkringar till dig. Då du gör en låneansökan genom Låna Pengarna får du möjlighet att jämföra erbjudanden från de långivare som vi samarbetar med. Du kan läsa om vilka långivare och försäkringsgivare som är våra samarbetspartners på vår webbplats.

Genom att använda någon av Tjänsterna godkänner du, för dig och din eventuella medsökande, att detta Användaravtal gäller mellan dig/er och Låna Pengarna. Det är därför viktigt att du läser igenom Användaravtalet noga och säkerställer att även din eventuella medsökande läser och är införstådd med det.

I samband med att du efterfrågar vår försäkringsförmedling tillhandahålls du med kompletterande försäkringsinformation och försäkringsvillkor av oss.

2. Vårt uppdrag

Genom att använda Tjänsterna uppdrar du åt Låna Pengarna att efterfråga låneerbjudanden och/eller försäkringserbjudanden från de långivare och försäkringsgivare som Låna Pengarna samarbetar med. Om du efterfrågat låneförmedling ger Låna Pengarna dig möjlighet att jämföra erbjudanden och villkor. Observera att Låna Pengarna inte erbjuder lånerådgivning i samband med förmedling av bostadskrediter.

Du binder dig aldrig till att acceptera något av de låneerbjudanden eller försäkringserbjudanden du får utan det är alltid upp till dig om du vill ingå ett låne- eller försäkringsavtal med en långivare eller försäkringsgivare.

Observera att Låna Pengarna aldrig kan lämna någon garanti eller utfästelse eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra samarbetspartners räkning. Beslutet om beviljandet av ett lån ligger alltid hos samarbetspartnern i fråga.

3. Vår ersättning

Det är kostnadsfritt för dig att använda Tjänsterna.

Om du väljer att ingå ett låneavtal med någon av våra samarbetspartners kommer vi att få en ersättning från dem för att vi har förmedlat lånet. Ersättningen vi erhåller för förmedlingen kan variera beroende på vilken långivare du väljer. När det gäller specifikt låneförmedling av bostadskrediter finns information om det ersättningsbelopp som vi erhåller i det faktablad du tillhandahålls tillsammans med ditt låneerbjudande.

När det gäller försäkringsförmedling tillhandahålls du med kompletterande information om vår ersättning i samband med att du erbjuds försäkring.

4. Kreditupplysning och informationsinhämtning

I samband med att du, och din eventuella medsökande, ansöker om låneförmedling hos Låna Pengarna tar vi en kreditupplysning på dig och din eventuella medsökande via UC AB (”UC”). Därefter kan våra samarbetspartners, under en begränsad tid och i samma ärende, ta del av denna kreditupplysning.

När en av våra samarbetspartners tar del av kreditupplysningen kommer du att få information om detta genom en så kallad ”omfrågandekopia”. Det är dock viktigt att förtydliga att en sådan omfrågandekopia skickas ut enligt lag och inte betyder att det registreras flera kreditupplysningar hos UC.

Informationen i kreditupplysningen används av långivarna för att de ska kunna ta ställning till om de kan bevilja ett lån. I vissa fall kan några enstaka av våra samarbetspartners göra ytterligare en kreditupplysning hos andra kreditupplysningsföretag än UC, exempelvis Bisnode, för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Genom att lämna uppgifter om dig och din eventuella medsökande till Låna Pengarna försäkrar du att de lämnade uppgifterna är korrekta och att du har godkännande till att lämna de uppgifter du lämnar om din eventuella medsökande. Du godkänner även att Låna Pengarna kan inhämta kreditgodkännande (dvs. information om huruvida en långivare har godkänt att erbjuda dig ett lån) och information om status för din låneansökan från de långivare vi samarbetar med i syfte att fullgöra vårt Användaravtal med dig.

5. Personuppgiftsbehandling

I vår Dataskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Låna Pengarna samlar in och behandlar dina personuppgifter i anslutning till Tjänsterna och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Om du har frågor om Dataskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundtjanst@sambla.se.

6. Ditt ansvar och Låna Pengarnas ansvar

Innan du efterfrågar låneerbjudanden via Tjänsterna ansvarar du för att noga, tillsammans med din eventuella medsökande, se över din/er privatekonomi för att räkna ut om den klarar av belastningen av att ta ett lån. Du/ni kan till exempel använda Konsumentverkets verktyg, som finns på webbplatsen www.konsumentverket.se, för att göra en kalkyl på era kostnader för lånet.

Information som lämnas av Låna Pengarna ska endast ses som förslag. Det är det upp till dig att värdera och kontrollera den information som vi lämnar om våra samarbetspartners erbjudanden innan du ingår ett avtal.

Låna Pengarna lånar inte själv ut några pengar och erbjuder inga försäkringar utan vi förmedlar endast lån och försäkringar från våra samarbetspartners. Avtal som du tecknar med våra samarbetspartners är avtal som är gällande mellan dig och långivaren/försäkringsgivaren. Eventuell skada eller förlust som uppkommer när du ingår eller avstår från att ingå ett avtal med någon av våra samarbetspartners ansvarar inte Låna Pengarna för.

7. Ansvarsförsäkring

Låna Pengarna innehar en ansvarsförsäkring som täcker bostadskreditförmedling hos If Skadeförsäkring AB (publ) (org.nr 516401-8102), Barks väg 15, 106 80 Stockholm, telefon: 0771-430000, e-post: skadeservice@if.se.

Krav riktade mot Låna Pengarna avseende bostadskreditförmedling kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för det fall ersättning ej har utgått från Låna Pengarna. Ett sådant krav ska riktas till If Skadeförsäkring inom ett år från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 10 000 000 SEK och den högsta totala ersättning som kan betalas ut för samtliga skador under ett år uppgår till 20 000 000 SEK.

När det gäller försäkringsförmedling tillhandahålls du med kompletterande information om vår ansvarsförsäkring i samband med att du erbjuds försäkring.

8. Frågor, klagomål och tvist

Du är välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 0770220180 eller via e-post kundtjanst@sambla.se om du har frågor om Användaravtalet. Till kundtjänst vänder du dig också om du vill meddela att du inte vill bli kontaktad av Låna-pengarna i marknadsföringssyfte. Dina synpunkter är viktiga för oss och om Tjänsterna och/eller Låna Pengarna inte motsvarar dina förväntningar vill vi gärna veta det.

Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha varit i kontakt med kundtjänst kan du vända dig till Låna Pengarnas klagomålsansvarig via e-post klagomal@sambla.se eller skicka brev till våra kontaktuppgifter i avsnittet nedan.

För att vi ska kunna hantera ditt klagomål ber vi dig inkludera följande information då du kontaktar oss:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Tjänst som klagomålet avser
  • Datum och tidpunkt då problemet uppstod som föranledde klagomålet
  • Beskrivning av problem
  • Stödjande information och/eller bevis

Vi tar alla klagomål på allvar och kommer att utreda ditt klagomål på ett snabbt och sakligt sätt. Om du, efter att Låna Pengarna har prövat ditt klagomål, fortfarande inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (läs mer om hur du går tillväga på www.arn.se) eller till allmän domstol för att få ärendet prövat.

Du kan även vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå för vägledning och rådgivning i låne- och försäkringsfrågor (läs mer på www.konsumenternas.se), Konsumentverket eller din kommuns konsumentrådgivning.

9. Kontaktinformation

Sambla Group AB

Box 5300

102 46 Stockholm

Besöksadress: Strandvägen 5B, 11451 Stockholm

Telefon: 0770220180

E-post: kundtjanst@sambla.se

10. Ändringar

Låna Pengarna förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera detta Användaravtal. Den senaste versionen publicerar vi alltid på vår webbplats www.lana-pengarna.se.